truyện dam mỹ

Các kiệt tác Đam Mỹ thông thường được viết lách với 1 phong thái thắm thiết, nhẹ dịu, đẫy tình thương và tế bào mô tả những tình tiết tình thương yêu Một trong những anh hùng phái mạnh rất rất cụ thể và cảm động. Tuy nhiên, cũng đều có những truyện Đam Mỹ được viết lách với phong thái trang nghiêm, triệu tập nhập việc thể hiện nay những yếu tố xã hội, tư tưởng, linh tính của anh hùng.

Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

7.8/10

Bạn đang xem: truyện dam mỹ

20.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: 플루토리

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 57
Thưa Thầy Em Là Cán Sự Sở Môn Của Thầy Nè

Thưa Thầy Em Là Cán Sự Sở Môn Của Thầy Nè

7.9/10

1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Vong Liễu Hạ Diêm

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 12
Tung Hoành Tứ Hải

Tung Hoành Tứ Hải

7.2/10

1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lăng Y Chủ

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 45
Người Cá Medusa

Người Cá Medusa

8.4/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Chương 11
Hái Lê

Hái Lê

7.4/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Niệm Tứ

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 15
Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Mặt Lạnh

Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Mặt Lạnh

7.1/10

4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bách Hợp Diễm Sắc

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 82
Trọng Sinh Cứu Vớt Hình Tượng Không Thành

Trọng Sinh Cứu Vớt Hình Tượng Không Thành

7.2/10

1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Một Tay Cầm Bút

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 53
Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

7.3/10

43.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tạ Kim Triều

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 106
Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

7/10

24.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nguyệt Tịch Yên Vũ

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 132
Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn tì Miêu

Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn tì Miêu

7.4/10

7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thả Phất

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh, Đông Phương

Chương 90
Ánh Sáng Trong Đêm Tối

Ánh Sáng Trong Đêm Tối

7/10

1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bún Mỡ hành

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 24
Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

7.9/10

5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Lão Bích

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 131
Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

C57

Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

7.8/10

20.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thưa Thầy Em Là Cán Sự Sở Môn Của Thầy Nè

C12

Thưa Thầy Em Là Cán Sự Sở Môn Của Thầy Nè

7.9/10

1.3K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Tung Hoành Tứ Hải

C45

Tung Hoành Tứ Hải

7.2/10

1.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Xem thêm: như em hằng mong

Người Cá Medusa

C11

Người Cá Medusa

8.4/10

1K

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Hái Lê

C15

Hái Lê

7.4/10

1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Mặt Lạnh

C82

Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Mặt Lạnh

7.1/10

4.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Trọng Sinh Cứu Vớt Hình Tượng Không Thành

C53

Trọng Sinh Cứu Vớt Hình Tượng Không Thành

7.2/10

1.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

C106

Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

7.3/10

43.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

C132

Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

7/10

24.6K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn tì Miêu

C90

Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn tì Miêu

7.4/10

7.5K

Thể loại: Xuyên Không, Linh Dị

Ánh Sáng Trong Đêm Tối

C24

Ánh Sáng Trong Đêm Tối

7/10

1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

C131

Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

7.9/10

5.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hamster Của Đại Công Tước Phương Bắc

7.8/10

Thưa Thầy Em Là Cán Sự Sở Môn Của Thầy Nè

7.9/10

Tung Hoành Tứ Hải

7.2/10

Người Cá Medusa

8.4/10

Hái Lê

7.4/10

Nghe Được Tiếng Lòng Của Tổng Tài Mặt Lạnh

7.1/10

Trọng Sinh Cứu Vớt Hình Tượng Không Thành

7.2/10

Tổng Tài Mỗi Ngày Đều Hấp Hối Vì Bệnh

7.3/10

Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

7/10

Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn tì Miêu

7.4/10

Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

7.9/10