Vẻ đẹp nhân cách nhà nho chân chính qua tác phẩm Bài ca ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ Dàn ý chi tiết 1. Mở bài -Giới thiệu về tác giả Nguyễn Công Trứ: + Nguyễn  Công Trứ (1778-1858) +Là nhà Nho tài tử, trung thành với lý tưởng “trí quân trạch dân”, cuộc đời