Chuyên mục: Văn mẫu lớp 10

Phân tích bài thơ Trao duyên trích Truyện Kiều của Nguyễn Du (Có dàn ý chi tiết)

Truyện Kiều là một kiệt tác của Nguyễn Du và là kiệt tác của văn học Việt Nam. Trong Truyện Kiều, chúng ta đã được học nhiều đoạn trích, trong đó có đoạn trích Trao duyên. Đoạn trích này có nội dung nói về cuộc trao duyên giữa hai chị em Thúy Kiều và Thúy

Thuyết minh Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ

Thuyết minh Chuyện chức phán sự đền Tản Viên của Nguyễn Dữ Bài làm “Chuyện chức phán sự đền Tản Viên”  là truyện ngắn xuất sắc trong tập “Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Dữ. Đây là tác phẩm đặc sắc, ca ngợi tính cách dũng cảm, kiên cường, chính trực, dám chống lại cái ác đến cùng,