Chuyên mục: Văn mẫu lớp 5

Kể lại truyện Những hạt thóc giống (Tiếng Việt 4)

Kể lại truyện Những hạt thóc giống (Tiếng Việt 4) Gợi ý Khôn ngoan chẳng lọ thật thà, Người có đức tính trung thực thật khiến người khác trân trọng. Trong chương trình Tiếng Việt lớp 4, tôi đã được học một câu chuyện thật hay. Những hạt thóc giống Ngày xưa, có một ông