Vệ sinh cá nhân trong tiếng anh

     

Vệ sinh cá nhân hàng ngày là một chuyển động không thể thiếu giúp cho cơ thể luôn sạch sẽ và khỏe mạnh mạnh. Cùng Tiếng Anh AZ đi tìm kiếm hiểu từ vựng về các vận động vệ sinh cá nhân– Personal Hygiene các bạn nhé!

Ghi chú:

Những phiên âm dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.

Bạn đang xem: Vệ sinh cá nhân trong tiếng anh

Bạn vẫn xem: Vệ sinh cá nhân tiếng anh là gì

Một từ rất có thể nhiều hơn 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh với phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thường thì và phiên âm dạng yếu – weak-sound (trong một vài trường đúng theo khi nói, hiện tượng lạ nuốt âm hoặc nhiều âm được nói nhẹ đi trở thành một âm nhẹ nhàng hơn nhưng gần với nó).


*

Contents

Các chuyển động vệ sinh cá nhân trong tiếng Anh 

 UKUS 
Personal Hygiene/ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn//ˈpɜː.sən.əl ˈhaɪ.dʒiːn/Vệ sinh cá nhân
Washing face/ˈwɒʃ.ɪŋ feɪs/ /ˈwɑː.ʃɪŋ feɪs/Rửa mặt
Washing hands/ˈwɒʃ.ɪŋ hændz//ˈwɒʃ.ɪŋ hændz/Rửa tay
Washing hair/ˈwɒʃ.ɪŋ heər//ˈwɒʃ.ɪŋ her/Gội đầu
Rinsing hair/rɪns heər//rɪns her/Xả tóc
Brushing hair/brʌʃ ɪŋ heər//brʌʃ ɪŋ her/Chải đầu
Drying hair/draɪ ɪŋ heər//draɪ ɪŋ her/Sấy tóc
Take a shower/teɪk ə ʃaʊər//teɪk ə ˈʃaʊ.ɚ/Tắm bằng vòi sen
Take a bath/teɪk ə bɑːθ//teɪk ə bæθ/Tắm bằng bồn tắm
Use deodorant/juːz diˈəʊ.dər.ənt//juːz diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn khử mùi
Flossing teeth/ˈflɒs.ɪŋ tiːθ//flɑː.sɪŋ tiːθ/Xỉa răng
Brushing teeth/brʌʃɪŋ tiːθ//brʌʃɪŋ tiːθ/Đánh răng
Gargle/ˈɡɑː.ɡəl//ˈɡɑːr.ɡəl/Xúc miệng
Shave/ʃeɪv//ʃeɪv/Cạo râu
Cutting nails/ˈkʌt.ɪŋ neɪlz//ˈkʌt.ɪŋ neɪlz/Cắt móng tay
Washing clothes/ˈwɒʃ.ɪŋ kləʊðz//ˈwɑː.ʃɪŋ kloʊðz/Giặt quần áo
Drying clothes/draɪ.ɪŋ kləʊðz//draɪ.ɪŋ kloʊðz/Phơi quần áo

Tên giờ đồng hồ Anh những vật dụng dùng để vệ sinh cá nhân

 

UK

US

 
Shower cap/ʃaʊər kæp//ʃaʊə kæp/Mũ tắm
sponge /spʌndʒ//spʌndʒ/Miếng bọt biển lớn để tắm
deodorant/diˈəʊ.dər.ənt//diˈoʊ.dɚ.ənt/Lăn khử mùi
Body lotion/ˈbɒd.i ˈləʊ.ʃən//ˈbɑː.di ˈloʊ.ʃən/Kem chăm sóc thể
moisturizer/ˈmɔɪs.tʃər.aɪ.zər//ˈmɔɪs.tʃɚ.aɪ.zɚ/Kem chăm sóc ẩm
Perfume/ˈpɜː.fjuːm//ˈpɜː.fjuːm/Nước hoa
Soap/səʊp//soʊp/Xà phòng
Sanitizer/ˈsæn.ɪ.taɪ.zər//ˈsæn.ə.taɪ.zɚ/Nước khử trùng
Shower cream/ʃaʊər kriːm//ʃaʊə kriːm/Sữa tắm
Shampoo/ʃæmˈpuː//ʃæmˈpuː/Dầu gội
Hair conditioner/heər kənˈdɪʃ.ən.ər/ /her kənˈdɪʃ.ən.ɚ/Dầu xả
Hair gel/heər dʒel//her dʒel/Gel bôi tóc
Hair spray/heər spreɪ//her spreɪ/Xịt tóc
Comb/kəʊm//koʊm/Lược
Curling iron/ˈkɜː.lɪŋ aɪən//ˈkɜː.lɪŋ aɪrn/Cây cuốn tóc
Hair dryer/heər ˈdraɪ.ər//her ˈdraɪ.ɚ/Máy sấy tóc
Hair clip/heər klɪp//her klɪp/Kẹp tóc
Bobby pins/ˈbɒb.i pɪnz/ /ˈbɑː.bi pɪnz/Ghim tóc
Toothbrush/ˈtuːθ.brʌʃ/ /ˈtuːθ.brʌʃ/Bàn chải tiến công răng
Toothpaste/ˈtuːθ.peɪst//ˈtuːθ.peɪst/Kem tiến công răng
Dental floss/ˈden.təl flɒs//ˈden.təl flɑːs/Chỉ nha khoa
Mouthwash/ˈmaʊθ.wɒʃ//ˈmaʊθ.wɒʃ/Nước súc miệng
Electric shaver/iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vər//iˈlek.trɪk ˈʃeɪ.vɚ/Dao cạo điện
Razor/ˈreɪ.zər//ˈreɪ.zə/Dao cạo râu
Razor bladeˈreɪ.zər bleɪd//ˈreɪ.zə bleɪd/Lưỡi dao cạo
Shaving cream/ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm//ˈʃeɪ.vɪŋ kriːm/Kem cạo râu
Nail clippers/neɪl ˈklɪp.əz//neɪl ˈklɪp.əz/Đồ giảm móng tay
Emery board/ˈem.ər.i bɔːd//ˈem.ɚ.i bɔːrd/Đồ dũa móng tay
Nail polish remover/neɪl ˈpɒl.ɪʃ rɪˈmuː.vər//neɪl ˈpɑː.lɪʃ rɪˈmuː.və/Thuốc tẩy tô móng tay

How to wash your hand properly? biện pháp rửa tay đúng cách

Wet your hands with clean water và apply soap. Lather your hands by rubbing them thoroughly with soap. Scrub your hands for at least trăng tròn seconds. Rinse your hands well. Dry your hands with a towel or air dry.

Xem thêm: Thcs Lê Quý Đôn Thủ Đức Mới Nhất 2022, Thcs Lê Qúy Đôn

 Dịch

Rửa tay là 1 trong những cách hiệu quả giảm thiểu sự viral bệnh tật. Đặc biệt, bạn nên rửa tay trước và sau khoản thời gian ăn, sau khoản thời gian đi vệ sinh và khi tiếp xúc với người đang bị bệnh. Để đạt kết quả hiệu quả, hãy bảo vệ rằng bạn rửa tay đúng cách.

Xem thêm: Một Số Bài Tập Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Hệ Phương Trình Cực Hay, Có Lời Giải

làm cho ướt tay bởi nước sạch cùng thoa xà phòng. Tạo bọt bong bóng tay bằng cách xoa kỹ với xà phòng. Chà tay trong ít nhất 20 giây. Rửa tay sạch. Lau khô tay bằng khăn hoặc lắp thêm sấy khô.

Bài tập

Chọn các từ yêu thích hợp sau đây để điền tương ứng vào những số thể hiện nay các vận động vệ sinh cá thể có trong ảnh 

Comb my hairBrush my teethWash my hairGargle
Take a showerShave my faceLook in the mirrorPut on deodorant
Put on makeupFloss my teethTake a bathClean my ears
Dry my hairBrush my hairCut my nailsTake off my clothes

 


*

Đáp án: 1- Comb my hair; 2-Look in the mirror; 3- Wash my hair; 4- Clean my ears; 5- Put on deodorant; 6- Put on makeup; 7- Shave my face; 8- Floss my teeth; 9- Take a bath; 10- Brush my teeth; 11- Take a shower; 12- Gargle; 13- Dry my hair; 14- Brush my hair; 15- Cut my nails; 16- Take off my clothes

Đừng quên, nhằm nhớ lâu với nhớ đúng mực cách phát âm của tự vựng, ngoài ghi chép chúng ta hãy luyện đọc cách phát âm của từ kia hàng ngày, hàng giờ nhé. Học tập thêm nhiều từ new theo chủ thể tại đây. Chúc các bạn học vui!