Viết một đoạn văn ngắn kể về tình cảm của anh trai em đối với em

Viết một đoạn văn ngắn kể về tình cảm của anh trai em đối với em

Bài làm

Em có một người anh hơn em năm tuổi. Anh ấy rất hay trêu em. Mà toàn trêu cho em khóc mới thôi. Những lúc như vậy anh thường bị mẹ măng và phạt vậy mà anh ấy vẫn không chừa. Chỉ được một tí là anh ấy lại trêu em ngay. Dù hay trêu em nhưng có cái gì anh cũng nhường em. Hễ em bị bọn trẻ con trong xóm bắc nạt là anh ấy lại đứng ra bênh vực cho em. Dù hay bị anh ấy trêu nhưng em biết anh rất yêu em vì chúng em là anh em mà. 
Viết một đoạn văn ngắn kể về tình cảm của anh trai em đối với em
Đánh giá bài viết