Phân biệt cấu trúc be going to và will trong tiếng anh

  -  

Cấu trúc Be going to cùng Will trong giờ đồng hồ Anh có gì không giống nhỉ? Hãy cùng 4Life English Center (thutrang.edu.vn) tò mò câu vấn đáp ngay nội dung bài viết dưới đây nhé!

*
Cấu trúc Be going to cùng Will
1. Phân biệt cấu tạo Be going to với Will trong giờ Anh 1.1. Về kết cấu 1.2. Về kiểu cách dùng 2. Bài tập áp dụng và giải đáp

1. Phân biệt cấu tạo Be going to với Will trong giờ đồng hồ Anh

1.1. Về cấu trúc

1.1.1. Be going to

Cấu trúc:

Khẳng định: S + am / is / are going to lớn + V0Phủ định: S + am / is / are + not + going lớn + V0Nghi vấn: Am / Is / Are + S + going to lớn + V0 ?

Ví dụ:

I am going to speak.He is not going lớn study harder.Are they going to paint the house?1.1.2. Will

Cấu trúc:

Khẳng định: S + will + V0Phủ định: S + will not + V0Nghi vấn: Will + S + V0 ?

Ví dụ:

It will rain tomorrow.She will not cook dinner.Will they wait for me?

1.2. Về phong thái dùng

1.2.1. Be going to

Đưa ra quyết định trước thời khắc nói.

Bạn đang xem: Phân biệt cấu trúc be going to và will trong tiếng anh

Ví dụ:

Julie: There’s no milk: không tồn tại sữaJohn: I know. I’m going to go và get some when this TV programme finishes: Tôi biết. Tôi đã đi và cài một ít khi chương trình tivi này kết thúc

Dự đoán dựa vào những gì nghe (nhìn) thấy tại thời điểm nói

Ví dụ: The Conservatives are going lớn win the election. They already have most of the votes: Đảng bảo thủ sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Họ sẽ có số đông phiếu bầu

1.2.2. Will

Đưa ra ra quyết định ngay trên thời điểm nói tới một planer tương lai.

Ví dụ:

Julie: There’s no milk: không có sữaJohn: Really? I’ll go và get some: Vậy sao, tôi đã đi và cài đặt một ít

Dự đoán dựa trên cách nhìn cá nhân

Ví dụ: I think the Conservatives will win the next election: Tôi nghĩ Đảng bảo thủ sẽ giành chiến thắng trong cuộc thai cử tới

Nói về thực tế trong tương lai

Ví dụ: The sun will rise tomorrow: mặt trời sẽ mọc vào trong ngày mai

Dùng cho lời hứa/ yêu thương cầu/ từ bỏ chối/ lời đề nghị.

Xem thêm: Cách Dùng Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn, Thì Hiện Tại Hoàn Thành Tiếp Diễn

Ví dụ: I’ll help you tomorrow, if you like: mai sau tôi để giúp bạn, nếu bạn thích

*
Phân biệt cấu trúc Be going to với Will trong tiếng Anh

2. Bài tập vận dụng và đáp án

2.1. Bài xích tập 1

Sửa lại những lỗi ngữ pháp trong các câu bên dưới đây:

Are your parents going khổng lồ buy a new house?When is he going lớn visit London? – Next SundayIt’s very cloudy. It’s go lớn rain. My sister and I am going to visit our grandparents in the country this Friday.Lily and Windy is going lớn buy some rice, coffee & beef.My brother isn’t go to vày the housework this weekendMs.

Xem thêm: Xem Hắc Quản Gia Tập 1 ) - Xem Black Butler: Hắc Quản Gia Phần 1

Lisa is going for the zoo

2.2. Bài tập 2

Next summer, I _____to London. My brother lives there & he bought me a plane ticket for my birthday. (travel)Are you going to the cinema? Wait for me. I____ with you! (go)What _____you_____(do) tomorrow? I______(visit) my grandmother.Jackson, those bags seem quite heavy. I____ you carry them. (help)Jennie______15 next Monday. ( be)Look at those đen clouds. I think it ____ . (rain)Be careful! That tree ____ (fall)Bye Bye Thomas. I ______ you when I arrive home! (phone)What a beautiful girl! I ____ her out next Sunday! (ask)It’s hot in here, I think I ______ on the fan. (turn)It’s getting cold. I ____ my coat! (take)Those watermelons seem delicious. We (buy)___________Bye! I ____ back! (be)The French thử nghiệm _____on June 7th. (be)They wear sneakers because they _______ badminton.(play)Bye for now. Perhaps I ____ you later. (see)This summer I____ What are your plans? (stay)I ____ you sometime this evening. (see)Be careful! You _____down from the stairs! (fall)Be quiet or you ____ the baby up! (wake)

2.3. Đáp án

Bài tập 1

Is → areWhere → WhenGo → goingam → areIs → areGo → goingFor → to

Bài tập 2

Am going to travelWill goAre – going to vì – am going khổng lồ visitWill helpWill beIs going to rainIs going lớn fallWill phoneWill askWill turnWill takeWill buyWill beWill beAre going khổng lồ playWill seeAm going to stayAm going to lớn seeAre going khổng lồ fallAre going to lớn wake
*
Bài tập vận dụng và đáp án

Trên đây là cách phân biệt cấu trúc Be going to cùng Will trong giờ đồng hồ Anh và bài xích tập áp dụng mà 4Life English Center (thutrang.edu.vn) muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng kiến thức bên trên đây đã giúp bạn tiện lợi sử dụng câu đúng ngữ của bọn chúng nhất nhé từ đó tự tín hơn trong tiếp xúc hằng ngày!