xóa hết tất cả phim đã xem trên youtube

Nhật ký coi bên trên YouTube giúp đỡ bạn dễ dàng và đơn giản nhìn thấy những đoạn Clip tiếp tục coi mới gần đây. Khi nhật ký coi được nhảy, Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể khuyến nghị những đoạn Clip phù phù hợp với chúng ta. Quý khách hàng hoàn toàn có thể trấn áp nhật ký coi bằng phương pháp xoá hoặc tắt nhật ký. Mọi đoạn Clip tuy nhiên chúng ta coi trong những lúc nhật ký coi bị tắt sẽ không còn xuất hiện nay nhập nhật ký này.

Xem nhật ký xem

 1. Đăng nhập nhập Tài khoản Google của công ty. 
 2. Truy cập nhập myactivity.google.com. 
 3. Nhấp nhập Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube.
 4. Nhấp nhập Quản lý nhật ký để xem những đoạn Clip chúng ta tiếp tục coi.

Lưu ý: Quý khách hàng ko thể coi nhật ký coi trong những lúc tiếp tục singout.

Bạn đang xem: xóa hết tất cả phim đã xem trên youtube

Xoá nhật ký xem

 1. Đăng nhập nhập Tài khoản Google của công ty. 
 2. Truy cập nhập myactivity.google.com. 
 3. Nhấp nhập Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp nhập Quản lý nhật ký.
 5. Nhấp nhập XOÁ nhằm lựa chọn khuông thời hạn của những đoạn Clip tuy nhiên mình thích xoá.

Nếu chúng ta xoá một vài hoặc toàn bộ đoạn Clip nhập nhật ký coi, thì YouTube sẽ không còn nhờ vào những nội dung tê liệt nhằm khuyến nghị đoạn Clip sau đây.

Nếu chúng ta tắt Nhật ký coi bên trên YouTube và sở hữu nhật ký coi ko đáng chú ý trước đó, thì các công dụng bên trên YouTube nhờ vào nhật ký coi của công ty nhằm khuyến nghị đoạn Clip (như nội dung khuyến nghị bên trên trang chủ YouTube) tiếp tục bị loại bỏ quăng quật. Nếu truy vấn nhập thẻ Video tiếp tục coi tức thì bên trên YouTube, chúng ta cũng hoàn toàn có thể thấy lựa lựa chọn tắt nhật ký bên dưới mẫu mã là công dụng xoá nhật ký coi.

Bật hoặc tắt nhật ký xem

 1. Đăng nhập nhập Tài khoản Google của công ty. 
 2. Truy cập nhập myactivity.google.com. 
 3. Nhấp nhập Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp nhập Bật hoặc Tắt.

Trên trang này, chúng ta cũng hoàn toàn có thể lựa chọn những nội dung mình thích đi vào nhật ký coi trong những lúc công dụng này được nhảy. Trong list những lựa lựa chọn, bạn cũng có thể chọn:

 • Bao bao gồm cả những đoạn Clip chúng ta coi bên trên YouTube.
 • Bao bao gồm cả nội dung chúng ta thăm dò tìm kiếm bên trên YouTube.
 • Bao bao gồm cả sinh hoạt tiếng động và tiếng nói bên trên YouTube.

Lưu ý: Nếu truy vấn nhập thẻ Video tiếp tục coi tức thì bên trên YouTube, chúng ta cũng hoàn toàn có thể thấy lựa lựa chọn tắt nhật ký bên dưới mẫu mã là công dụng tạm ngưng lưu nhật ký coi.

Xem thêm: trường nguyệt tẫn minh lịch chiếu

Xoá đoạn Clip ngoài nhật ký xem 

 1. Đăng nhập nhập Tài khoản Google của công ty. 
 2. Truy cập nhập myactivity.google.com. 
 3. Nhấp nhập Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp nhập Quản lý nhật ký.
 5. Nhấp nhập nút xoá "" bên cạnh đoạn Clip tuy nhiên mình thích xoá.

Lưu ý: Nếu chúng ta xoá đoạn Clip ngoài nhật ký coi khi vũ trang không tồn tại liên kết mạng, thì khối hệ thống hoàn toàn có thể tiếp tục cần thiết một vài giờ nhằm vận dụng những thay cho thay đổi tê liệt.

Tìm đoạn Clip nhập nhật ký xem

 1. Đăng nhập nhập Tài khoản Google của công ty. 
 2. Truy cập nhập myactivity.google.com. 
 3. Nhấp nhập Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp nhập Quản lý nhật ký.
 5. Nhấp nhập hình tượng Tìm thăm dò "".

Tự động xoá Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube

 1. Đăng nhập nhập Tài khoản Google của công ty.
 2. Truy cập nhập myactivity.google.com. 
 3. Nhấp nhập Nhật ký sinh hoạt bên trên YouTube
 4. Nhấp nhập Quản lý nhật ký.
 5. Nhấp nhập Tự động xoá.
 6. Chọn khoảng chừng thời hạn mình thích rồi nhấp nhập Tiếp theo đòi.
 7. Nhấp nhập Xác nhận khi xong xuôi.

Tạm giới hạn và xoá nhật ký coi trong những lúc tiếp tục đăng xuất 

Ngay cả khi chúng ta tiếp tục singout, YouTube vẫn nhờ vào những đoạn Clip chúng ta coi bên trên vũ trang tê liệt nhằm nâng cao nội dung khuyến nghị cho mình.

Xem thêm: kích thước giấy a2

Cách tắt hoặc xoá nhật ký coi trong những lúc tiếp tục đăng xuất:

 1. Chuyển cho tới phần mềm YouTube. 
 2. Nhấn nhập hình ảnh hồ nước sơ ""
 3. Nhấn nhập hình tượng Cài đặt .
 4. Nhấn nhập mục Video tiếp tục coi và quyền riêng rẽ tư.
 5. Nhấn nhập xoá nhật ký xem hoặc tạm giới hạn lưu nhật ký xem.

Thông tin cẩn này còn có hữu ích không?

Chúng tôi hoàn toàn có thể nâng cao trang này bằng phương pháp nào?

Tác giả

Bình luận