Phân tích bài thơ Trao duyên trích Truyện Kiều của Nguyễn Du (Có dàn ý chi tiết)

Truyện Kiều là một kiệt tác của Nguyễn Du và là kiệt tác của văn học Việt Nam. Trong Truyện Kiều, chúng ta đã được học nhiều đoạn trích, trong đó có đoạn trích Trao duyên. Đoạn trích này có nội dung nói về cuộc trao duyên giữa hai chị em Thúy Kiều và Thúy